loading...

Free Flight Model Competition Results

Help

model.wings.rs je besplatan web servis za obradu i online prikazivanje rezultata takmičenja u slobodnom letu. Svaki korisnik servisa može da unosi svoja takmičenja i takmičare. Sve izmene se trenutno upisuju u bazu i odmah su vidljive svim posetiocima sajta. Na osnovu unetih rezultata se mogu dobiti pojedinačni i ekipni rezultati, a za svakog takmičara se mogu videti i svi uneti rezulatati na jednom mestu. Korišćenje servisa je potpuno besplatno.

Ako želite da vidite rezultate: zadajte adresu model.wings.rs. Tako dobijate listu svih takmičenja:

Lista takmičenja
Lista takmičenja

Za svako takmičenje vidite osnovne podatke (naziv, datum, mesto održavanja...). Iznad tabele se nalazi toolbar pomoću koga možete filtrirarti podatke o takmičenjima po zemljama, godinama itd. Kliknite na naziv takmičenja i dobićete tabelu sa rezultatima. Klikom na odgovarajući tab dobijate rezultate za kategorije F1A, F1B itd. Iznad rezultata su ikonice preko kojih dobijate informacije o takmičenju (Info), fotografije sa takmičenja (Pictures), mapu lokacije (Map), fajlove sa dodatnim podacima (Files). Dugme refresh koristite da učitate najnovije podatke za vreme trajanja takmičenja.

Pregled rezultata
Pregled takmičara

Sada možete klikom na ime takmičara da dobijete sve njegove rezultate na jednom mestu:

Lista rezultata takmičara
Lista rezultata takmičara

Te podatke možete dobiti za bilo kog takmičara tako što sa osnovne strane (klinite na link Home) izaberete tab Competitors i kliknete na ime željenog takmičara:

Lista takmičara
Lista takmičara

Ako želite da unosite svoja takmičenja i rezultate: Ako ste organizator takmičenja, onda prvo treba da se registrujete. Pošaljite mail na model@wings.rs. Posle toga dobijate podatke za pristup i mogućnost da slobodno kreirate vaša takmičenja i unosite rezultate. Na osnovnoj strani kliknite na link “Login” i unesite svoje korisni~ko ime i lozinku. Posle logovanja dobijate tabelu svojih takmičenja. Kliknite na Add new competition ukoliko želite da otvorite novo takmičenje ili kliknite na naziv nekog takmičenja ukoliko želite da menjate već uneto takmičenje. Prvo unosite opšte podatke o takmičenju:

Unos takmičenja
Unos takmičenja

Unesite naziv takmičenja, datum kada se održava, državu, grad. Status je trenutni status takmičenja. Pre početka takmičenja izaberite Pending, a kad se takmičenje završi stavite End ili Closed. Za vreme unosa rezultata možete označavati tekući start tako što kliknete na zaglavlje kolone. Na primer, u trećem startu kliknite na S3 i posetioci će videti da j eu toku treći turnus. Zatim izaberite tip takmičenja (trenutno je podržano jedino F1ABC). Opciono možete postaviti link sa slikama (Pictures), uneti preciznu lokaciju (Map) i proizvoljnu napomenu. Ukoliko želite da vaše takmičenje odmah postane vidljivo, označite Public. Takmičenja se sortiraju po datumu, pa slobodno možete unositi takmičenja koja još nisu održana ili starija već završena takmičenja (ona će se naći na dnu liste).

Zatim treba uneti takmičare. Kliknite na Add new competitor i dobićete sledeću formu:

Unos takmičara
Unos takmičara

Prvo treba uneti prezime i ime takmičara. Ukoliko je takmičar ranije unet, sistem odmah nudi ime i popunjava ostale podatke. Za novog takmičara treba uneti sve podatke i onda se on automatski upisuje u bazu.

Kada se unesu svi takmičari, možete početi sa unosom rezultata. Kliknite na odgovarajuće polje i unesite rezultat. Unosi se rezultat u sekundama, a umesto “180” možete pisati i samo “m”, sistem će to automatski pretvoriti u 180. Ukoliko želite, možete klikom na zaglavlje kolone označiti koji je start u toku. Na primer, na slici je u toku šesti start (S6).

Unos rezultata
Unos rezultata

Ispod rezultata se nalazi memo u kome možete upisivati podatke o takmičenju (brzina vetra, vreme početka turnusa, itd). Uneti podaci se automatski upisuju u bazu i trenutno su vidljivi svim posetiocima sajta. Za unos podataka vam je potreban bilo kakav uređaj na kome možete koristiti internet. To može biti računar, ali web servis radi i na tabletima i mobilnim telefonima:

Mobilni pregled
Mobilni pregled